Η «μάχη» για την ανάπτυξη και οι προοπτικές της οικονομίας

Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο το
τελευταίο χρονικό διάστημα στην εγχώρια αγορά, τουλάχιστον σε επίπεδο
διαθέσεων. Κάτι η κυβερνητική αλλαγή που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές του
Ιουλίου, κάτι τα δείγματα διαχείρισης που έχει επιδείξει η νέα κυβέρνηση μέχρι
στιγμής, έχουν δημιουργήσει θετικές προσδοκίες για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας. Ζητούμενο τώρα είναι, οι προσδοκίες αυτές να επιβεβαιωθούν.

Γράφει ο Σπύρος Σταθάκης

Όπως επισημαίνει και ο ΣΕΒ στο πρόσφατο μηνιαίο
οικονομικό δελτίο, η
ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να επωφελείται από τις ευμενείς επιδράσεις των
πρώτων μέτρων της νέας κυβέρνησης. Οι
αναγγελθείσες φοροελαφρύνσεις με μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, του φόρου
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κ.ο.κ. και η ενίσχυση του
λειτουργικού πλαισίου των επιχειρήσεων μέσω απλοποίησης των διαδικασιών και
επιτάχυνσης των αποφάσεων που αφορούν σε στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργούν
ένα κλίμα ευφορίας όχι μόνο στις αγορές, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στη
σημαντική πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, αλλά και τις επιχειρήσεις
και τα νοικοκυριά.

Αργά ή γρήγορα το κλίμα αυτό θα πρέπει λοιπόν
να οδηγήσει σε αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης και των μισθών, ιδίως από
το 2020 και μετά. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν μία
εικόνα αναιμικής έως τώρα ανάκαμψης, την ώρα που στο παγκόσμιο περιβάλλον
επικρατούν μικτές τάσεις και αναδύονται νέες αβεβαιότητες. Η ελληνική οικονομία
έχει δυνατότητες να εισέλθει σε μία τροχιά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Για να
συμβεί αυτό όμως πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες και τα επόμενα χρόνια για
τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την ανάδειξη ενός νέου
παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, μέσω της επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των
απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που προωθεί η κυβέρνηση.

Το «ομιχλώδες» διεθνές κλίμα

Πέρα όμως από τη εσωτερική κατάσταση, όπως αυτή έχει
διαμορφωθεί με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και το κυβερνητικό σχέδιο
για ουσιαστικές αλλαγές στην ασκούμενη οικονομική πολιτική ( ελάφρυνση
φορολογικών βαρών, ασφυκτικός έλεγχος κρατικών δαπανών, υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποιήσεις και απελευθέρωση αγορών, κ.λ.π.), υπάρχει και
ο διεθνής περίγυρος, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι ευνοϊκός για τη χώρα μας. Η
παγκόσμια οικονομία φαίνεται ότι εισέρχεται σε νέες… «περιπέτειες»!

Ενδεικτικές είναι οι πρόσφατες προβλέψεις του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος αναθεώρησε πτωτικά τις
προβλέψεις που είχε κάνει τον Μάιο και πλέον εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της
παγκόσμιας οικονομίας θα περιορισθεί από το 3,6% το 2018 στο 2,9% φέτος και το
3% το 2020, που είναι τα χαμηλότερα ποσοστά από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση. Παράλληλα ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί, ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να
αυξάνονται. Αναλυτικότερα, στην έκθεση του διεθνούς οργανισμού αναφέρονται τα
εξής:

Η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων πλήττει όλο και
περισσότερο την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα που
υπάρχει για τις πολιτικές, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάθεση για ανάληψη
κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές και θέτοντας σε κίνδυνο τις προοπτικές
μελλοντικής ανάπτυξης. Για αυτό, η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε πτωτικά σε όλες σχεδόν
τις οικονομίες της G20 για το 2019 και το 2020, ιδιαίτερα για εκείνες που είναι
περισσότερο εκτεθειμένες στη μείωση του παγκοσμίου εμπορίου και επενδύσεων που
έχει σημειωθεί φέτος.

Επιπλέον, η αποδιάρθρωση του εμπορίου και των διεθνών
εφοδιαστικών αλυσίδων αποτελεί βαρίδι για τη ζήτηση αλλά έχει και μακροπρόθεσμο
κόστος για την ανάπτυξη, καθώς μειώνει την παραγωγικότητα και τα κίνητρα για
επενδύσεις. Η παραγωγή του τομέα των υπηρεσιών έχει αντέξει έως τώρα, χάρη στην
εύρωστη καταναλωτική ζήτηση, αλλά η συνεχής αδυναμία του τομέα της μεταποίησης
θα εξασθενίσει τη ζήτηση για εργασία, τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τη
δαπάνη. Παραμένει επίσης σημαντική η αβεβαιότητα για τον χρόνο και τη φύση της
εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ. Ειδικά για την ευρωζώνη, που ως χώρα μας ενδιαφέρει
και περισσότερο, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης μόλις 1,1% για φέτος και 1%
για το 2020 από 1,9% το 2018. Σε περίπτωση δε ενός Brexit χωρίς συμφωνία, το
ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα είναι χαμηλότερο περισσότερο από 0,5% το 2020 και το 2021
από ό,τι θα ήταν διαφορετικά.

 Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι
δεν αρκεί η χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της πολύ χαμηλής ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η
χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών πολιτικών, μαζί με τη
νομισματική πολιτική, θα ήταν πιο αποτελεσματική για την ανάπτυξη και θα
δημιουργούσε λιγότερες χρηματοπιστωτικές στρεβλώσεις. Στην περίπτωση ενός
Brexit χωρίς συμφωνία, η νομισματική πολιτική θα μπορούσε να γίνει πιο χαλαρή
στις ευρωπαϊκές οικονομίες, που βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σοκ
αποπληθωρισμού. Μία πιο αποτελεσματική προσέγγιση θα ήταν η εφαρμογή
στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για τη στήριξη επενδύσεων σε ορισμένους
τομείς και μία βοήθεια με την επανεκπαίδευση εργαζομένων που έχουν απολυθεί και
με τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες που έχουν επηρεασθεί περισσότερο.

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας

Μέσα σε αυτό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η εθνική
μας οικονομία καλείται να πορευτεί. Σύμφωνα με την σχετική ανάλυση του ΣΕΒ, το 2019 θα είναι μια χρονιά μικτού αποτελέσματος, όπου θα
συνυπάρχουν η επιβράδυνση που ήδη καταγράφηκε στα στοιχεία του ΑΕΠ του 1ου
εξαμήνου και η προσδοκώμενη αύξησή του το 2ο εξάμηνο του έτους, λόγω των μέτρων
τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που λαμβάνονται. Όλα σχεδόν τα μέτρα που
ελήφθησαν δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα, αλλά παράγουν μόνιμα αποτελέσματα, και
η προσδοκία είναι ότι θα ενισχυθούν έτσι περαιτέρω στο μέλλον.

Το ΑΕΠ

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται η αύξηση του ΑΕΠ για όλο το 2019 να παραμείνει κάτω από, αλλά
κοντά στο, 2%, με την οικονομία να επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 3% από
το 2020 και μετά. Προς το παρόν πάντως, στο 2ο τρίμηνο του 2019 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ενισχύθηκε (+1,9%),
ωστόσο, συνολικά κατά το 1ο εξάμηνο του έτους η άνοδος του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (+1,5% το 1ο εξάμηνο του 2019,
έναντι +2,1% το 1ο εξάμηνο του 2018). Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2ο τρίμηνο του 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης
διαμορφώθηκε σε +1,9%, έναντι +1,1% το προηγούμενο τρίμηνο και +1,5% το 1ο
εξάμηνο του 2019, έναντι +2,1% το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Κατά τον ΣΕΒ, η αποδυνάμωση του ρυθμού
ανάπτυξης κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως στην κάμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης (-0,1%,
έναντι +1% το 1ο εξάμηνο του 2018) και στην αρνητική συμβολή του
εξωτερικού τομέα, καθώς ο ρυθμός
αύξησης των εξαγωγών αγαθών αποκλιμακώθηκε (+1,8%, έναντι +9,4% το 1ο εξάμηνο
ου 2018), ενώ ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών αγαθών ενισχύθηκε (+4,2%, έναντι
-5,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2018), με τη συμβολή του τουρισμού να
παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Αντίθετα, η
συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν θετική, καθώς
παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση το 2ο τρίμηνο του 2019 (+5,3%), που
σχετίζεται με την προεκλογική περίοδο. Σημειώνεται ότι η δημόσια κατανάλωση
κατά το 1ο εξάμηνο του 2019 συνέβαλε κατά 0,4 π.μ. στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.

Συνεπώς, χωρίς αυτή την ενίσχυση της δημόσιας
κατανάλωσης, η αύξηση του ΑΕΠ θα ήταν κοντά στο 1%. Ταυτόχρονα, οι επενδύσεις παρουσίασαν άνοδο (+7,6%,
έναντι -13,8% το 1ο εξάμηνο του 2018), η οποία ωστόσο οφείλεται κυρίως στην
αύξηση των αποθεμάτων (+€2 δισ. σε τρέχουσες τιμές), με τις επενδύσεις σε πάγια
να εμφανίζουν στασιμότητα (+0,7%, έναντι +4,3% το 1ο εξάμηνο του 2018 .
Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε κατοικίες εμφανίζουν ικανοποιητική αύξηση (+13,1%,
έναντι +8,4% την αντίστοιχη περίοδο του 2018), όπως και σε μεταφορικό εξοπλισμό
(+43,6% έναντι -51,6% το 1ο εξάμηνο του 2018), ενώ η άνοδος των επενδύσεων σε
μηχανολογικό εξοπλισμό και σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
επιβραδύνθηκε (+3,1% έναντι +21,9% το 1ο εξάμηνο του 2018 και +1,1%, έναντι
+21,3% το 1ο εξάμηνο του 2018 αντίστοιχα). Αντίθετα, οι επενδύσεις σε λοιπές
κατασκευές μειώθηκαν (-26,9%, έναντι +21,6% το 1ο εξάμηνο του 2018,).

Από κει και πέρα, από τις εξελίξεις στους
βραχυχρόνιους δείκτες, όπως τις έχει καταγράψει ο ΣΕΒ, ξεχωρίζει η σημαντική
άνοδος του οικονομικού κλίματος και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο του 2019, η επιβράδυνση της ανόδου μεταποιητικής παραγωγής και
των εξαγωγών το διάστημα Ιαν. – Ιούλ. 2019 και η αποδυνάμωση των λιανικών
πωλήσεων, οι οποίες ωστόσο ανέκαμψαν τον Ιούνιο του 2019, την ώρα που ο
τουρισμός εμφανίζει ικανοποιητική πορεία το 1ο εξάμηνο του 2019. Επίσης, η
ανεργία εξακολουθεί να υποχωρεί, ενώ ο πληθωρισμός κινείται σε οριακά αρνητικό
έδαφος τον Αύγουστο του 2019, αντανακλώντας μία σχετική αποδυνάμωση της
εγχώριας ζήτησης. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας,
είναι μάλλον «μικτή».

Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής

Και μην ξεχνάμε ότι οι παραπάνω οικονομικές
εξελίξεις λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα δεδομένο δημοσιονομικό πλαίσιο,
συμφωνημένο με τους επίσημους πιστωτές της χώρας. Όπως δεδομένη είναι και η
πρόθεση της κυβέρνησης να «χαλαρώσει» την δημοσιονομική πολιτική, μέσω των
φοροελαφρύνσεων. Έχουν λοιπόν ιδιαίτερη σημασία τα όσα επισημαίνει σε σχετική
ανάλυση η Alpha Bank, σύμφωνα με την οποία, η επιτυχής εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του
2019, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού του
ελληνικού Δημοσίου από τις διεθνείς αγορές, διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό
συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας.

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

Κατά αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνονται οι
προϋποθέσεις για την ταχύτερη υιοθέτηση ενός φιλικότερου προς την ανάπτυξη
μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μείωση ενός
ευρύτατου φάσματος φορολογικών συντελεστών που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του φορολογικού
συντελεστή των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, τη μείωση του φορολογικού
συντελεστή στα διανεμόμενα κέρδη από το 10% στο 5% και τη μείωση του
εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα φυσικών προσώπων μέχρι
€10.000, από το 22% στο 9%.

Παράλληλα, οι ανωτέρω φορολογικές
ελαφρύνσεις, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου, συμπιέζουν τα
κίνητρα για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την Alpha Bank, η διατήρηση δημοσιονομικής σταθερότητας, με
παράλληλη μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι καθοριστικής σημασίας για τη
βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και την αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ,
καθώς ενισχύει τον παρονομαστή, δηλαδή την αναπτυξιακή δυναμική, ενώ παράλληλα
αποδυναμώνει τον αριθμητή.

Το δημόσιο χρέος

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του
ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 181,1% του ΑΕΠ το 2018 από 176,2% του ΑΕΠ το
2017. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις λοιπές προσαρμογές ελλείμματος-χρέους,
καθώς η ονομαστική αύξηση του χρέους, η οποία αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, την
άντληση πόρων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), αναφορικά με την ενίσχυση του ταμειακού αποθέματος ασφαλείας και την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης, υπερέβη τη μειωτική
επίδραση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του θετικού ρυθμού μεγέθυνσης.

Η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος
επέδρασε μειωτικά στη μεταβολή του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, για τρίτο συνεχές
έτος. Η μειωτική επίδραση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ
εκτιμάται σε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες το 2018. Επιπλέον, για δεύτερο συνεχές
έτος η διαφορά μεταξύ επιτοκίου δανεισμού και ονομαστικού ρυθμού μεγέθυνσης της
οικονομίας συνέβαλλε μειωτικά στη μεταβολή του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 1
ποσοστιαία μονάδα το 2018.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί την επόμενη
διετία (2019:174,9%, 2020:168,9%), αντανακλώντας τη μειωτική επίδραση, τόσο του
πρωτογενούς πλεονάσματος, όσο και της περαιτέρω αύξησης του ΑΕΠ. Η διαφορά
μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου δανεισμού και του ρυθμού μεταβολής του
ονομαστικού ΑΕΠ (snowball effect) αναμένεται να συμβάλει στην αποκλιμάκωση
του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 2,3 και 2,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2019 και 2020
αντίστοιχα. Η επίτευξη υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης τα επόμενα έτη αποτελεί
σημαντικό παράγοντα μείωσης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ και σε συνδυασμό με τα
χαμηλά επιτόκια δανεισμού και την μακρά χρονική μέση διάρκεια του ελληνικού
δημοσίου χρέους δύναται να διαμορφώσει τις συνθήκες για τη σημαντική βελτίωση
του αξιόχρεου της χώρας.

Εκλογίκευση των πλεονασμάτων

Επιπλέον, η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική θα
επιτρέψει την εκλογίκευση των πρωτογενών πλεονασμάτων που απαιτούνται για τη
βιωσιμότητα του χρέους. Προσεγγιστικά, το πρωτογενές πλεόνασμα που είναι
αναγκαίο για να μην αυξάνεται το δημόσιο χρέος, μπορεί να εκτιμηθεί ως το
γινόμενο της διαφοράς μεταξύ του επιτοκίου δανεισμού και του ρυθμού μεγέθυνσης
της οικονομίας (snowball effect), επί τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Επομένως,
δημιουργείται ένας ενάρετος κύκλος μεταξύ δημοσιονομικής πολιτικής, ρυθμού
μεγέθυνσης και δημοσίου χρέους. Οι πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη
μείωση φορολογικών συντελεστών, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τη
μείωση της γραφειοκρατίας της δημόσιας διοίκησης, αναμένεται να επιταχύνουν την
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, που με την σειρά της θα οδηγήσει στη
μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στο
πλαίσιο μιας δυναμικής πολιτικής υπέρ των επενδύσεων μπορεί να ενισχύσει σε
τέτοιο βαθμό την οικονομική δραστηριότητα που εν τέλει να αυξήσει τα φορολογικά
έσοδα αντί να τα μειώσει. Ειδικότερα, ως προς τη φορολογία επιχειρήσεων,
σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Taxation Trends 2019» , παρά το γεγονός ότι ο τρέχων φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα
(28%) παραμένει μεταξύ των υψηλοτέρων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υψηλότερος κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον μέσο όρο το 2019
(ΕΕ-28: 21,7%), τα φορολογικά έσοδα από τις επιχειρήσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ το
2017, στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 1,9%, χαμηλότερα από το μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-28: 2,7%). Αντίθετα, στην Κύπρο, ο ανώτατος φορολογικός
συντελεστής για τις επιχειρήσεις είναι ο τρίτος χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (12,5%), ενώ τα έσοδα από τη φορολογία επιχειρήσεων φθάνουν το 5,7% του
ΑΕΠ, μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ-28.


Source link

Μεγάλα επενδυτικά funds και τράπεζες συζητούν για «μπίζνες» στην Ελλάδα

Σημαντική είναι η συμμετοχή ξένων και Ελλήνων εν δυνάμει επενδυτών στη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για Άμεσες Διεθνείς Επενδύσεις (Foreign Direct InvestmentsRoundtable), που οργανώνει για πρώτη φορά το Οικονομικό φόρουμ των Δελφών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία και έχει συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού και οικονομικού κόσμου, που αναζητούν πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις, καθώς θα παρευρεθούν επενδυτικά funds και επενδυτικές τράπεζες από το εξωτερικό, εκπρόσωποι επιχειρηματικών ομίλων από την Ελλάδα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και Πρέσβεις μεγάλων χωρών.

Το κύριο θέμα της Συνάντησης θα είναι πώς η Ελλάδα μπορεί να καταστεί επενδυτικό κέντρο και πώς η εισροή κεφαλαίων στη χώρα μπορεί να στηρίξει την άμεση οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Στη Συνάντηση θα μιλήσουν Υπουργοί των τομέων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υγείας, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας, Εξωτερικών, και Οικονομίας.

Μεταξύ των προσκεκλημένων συμμετεχόντων περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα από επενδυτικές τράπεζες, όπως Goldman Sachs International, Rothschild Global Advisory, J.P. Morgan, Bank of China, από επενδυτικά funds όπως Apollo Capital Management, Enagas, BC Partners, Oaktree Capital Management LLP, ZOIA,Eldorado Gold, Mohegan Gaming & Entertainment, Glafka Capital τεχνολογικούς κολοσσούς όπως Google, Facebook, Tesla Motors Inc., Airbnb, καθώς και ελληνικές εταιρείες όπως Παπαστράτος Α.Ε., Lamda Development, Dimand, Chipita, Pfizer Hellas S.A, CocaCola Τρία Έψιλον, ΟΛΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ -Trenitalia και Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος.

Συμμετέχουν επίσης ελληνικές τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παρευξείνια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης.

Η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για Άμεσες Διεθνείς Επενδύσεις είναι κλειστή για το κοινό και τα ΜΜΕ, με αυστηρά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.


Source link

Τα «απόνερα» από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ!

Η εμφάνιση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ (και κυρίως τα όσα είπε) εντασσόταν
στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βελτιωθεί δραστικά το οικονομικό κλίμα στη
χώρα. Και από την άποψη αυτή, ήταν επιτυχημένη. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι η
κυβέρνηση ακόμη διάγει τον «μήνα του μέλιτος». Ωστόσο, ήδη οι πρώτες κινήσεις
της δίνουν την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει στο «μέτωπο» της οικονομίας. Αν και η
περιβόητη επιστροφή στην «κανονικότητα» έχει πολύ δρόμο ακόμη!

Του Σπύρου Σταθάκη

Σε κάθε περίπτωση,
οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν μετά την εμφάνιση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
έδειξαν ότι οι πολίτες, σε ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, επικροτούν το έργο
που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση, και κρίνουν ιδιαιτέρως θετικά τις
εξαγγελίες για τα οικονομικά μέτρα. Ειδικότερα η επιχειρηματική κοινότητα της
χώρας εκφράζει την ικανοποίησή της, αρκεί η κυβέρνηση να δράσει με ταχύτητα,
και να εφαρμόσει με αποτελεσματικότητα το σχέδιο που έχει εκπονήσει για την
ανάταξη της οικονομίας.

Εντύπωση επίσης
προκάλεσε το γεγονός ότι, ίσως για πρώτη φορά, δεν είχαμε στη ΔΕΘ την
συνηθισμένη ανάλωση σε μία ακατάσχετη παροχολογία. Όπως σωστά το έθεσε και το
ΕΒΕΠ σε σχετική ανακοίνωση, αντί πολιτικές υποσχέσεις και ευχολόγια, το
περιεχόμενο της φετινής ΔΕΘ είχε δεσμεύσεις εκατέρωθεν, αμοιβαία εμπιστοσύνη,
περισσότερη αξιοπιστία και αλήθειες σε 4 πεδία ενεργειών, της φορολογίας, των
επενδύσεων, των εργασιακών και του ψηφιακού κράτους. Ο πρωθυπουργός έκανε σαφές
ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση και ολοκλήρωση επενδύσεων
με πολλαπλά οφέλη για την πραγματική οικονομία και την απασχόληση.

Σύμφωνα με το
ΕΒΕΠ, στις βασικές επισημάνσεις της ομιλίας του πρωθυπουργού κυριάρχησαν οι
μειώσεις φόρων και επιβαρύνσεων στην εργασία, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην
αγορά, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο
περιορισμός της γραφειοκρατίας. Επίσης, η κυβέρνηση φαίνεται ότι διαθέτει ένα
«σφιχτό» ετήσιο χρονοδιάγραμμα του οδικού χάρτη για την υιοθέτηση των
μεταρρυθμίσεων, που αφορούν στην κινητοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, με αιχμές
την επιτάχυνση της αδειοδότησης, την αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών και
τεχνολογικών δικτύων, τη στήριξη των ΜμΕ, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων,
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες πολιτικές και εργαλεία.

Από τη μεριά του
το ΒΕΑ επεσήμανε ότι αναμφίβολα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός προκαλούν
ικανοποίηση στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, καθώς κινούνται προς την σωστή
κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι αφενός να γίνουν πράξη, αφετέρου να υπάρξει και
συνέχεια. Σύμφωνα με το ΒΕΑ, η επιχειρηματικότητα που είναι βαθιά κλονισμένη
από την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια και την
ανακολουθία των εξαγγελιών σε σχέση με τις πράξεις περιμένει να δει επιτέλους
μια κυβέρνηση να υλοποιεί αυτά που υπόσχεται. Είναι λοιπόν μεγάλη ευκαιρία να
ξανακτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το πολιτικό
σύστημα, με σημαντικά οφέλη και για τις δύο πλευρές. Η αρχή έγινε, αλλά
χρειάζεται να γίνουν ακόμη αρκετά προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον
ισχυρής και σταθερής ανάπτυξης.

Στο ίδιο μήκος
κύματος και η ΕΣΣΕ, η οποία εκφράζει την ικανοποίησή της για τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού. Παράλληλα σημειώνει ότι τα επιμέρους μέτρα που ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός για κάθε έναν από τους τέσσερεις άξονες (φορολογία, επενδύσεις,
αγορά εργασίας, ψηφιακό κράτος) είναι ενταγμένα στην υπηρεσία του κεντρικού
αναπτυξιακού στόχου της κυβέρνησης και υπό αυτή την έννοια η επιχειρηματικότητα
εκτιμά πως σε γενικές γραμμές θα έχουν θετική επίδραση στο γενικότερο
οικονομικό κλίμα και θα συμβάλουν στη σταδιακή αύξηση του εισοδήματος των
πολιτών, άρα και στην άνοδο της κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, όμως, οι περιορισμένες
δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και οι στόχοι για τα ιδιαίτερα υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα είναι καθώς φαίνεται οι βασικές αιτίες που δεν επιτρέπουν
ακόμη στην κυβέρνηση να κάνει πιο θαρραλέα βήματα.

Οι φοροελαφρύνσεις
και το επιχειρηματικό περιβάλλον

Ιδιαίτερη σημασία
έχουν και τα όσα επισημαίνει σε εκτεταμένη ανάλυση των εξαγγελιών στη ΔΕΘ Ο
ΣΕΒ. Ειδικότερα, μετά από μια μακρά περίοδο που η προσαρμογή βασίστηκε στην
υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και της εργασίας, κυρίως λόγω της πλημμελούς
υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και της άγονης προσπάθειας να δοθεί
ώθηση στην οικονομία μέσω αναδιανεμητικών πολιτικών, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση
επιχειρεί να οδηγήσει την οικονομία σε μια βιώσιμη ανάκαμψη. Δίνεται πλέον
έμφαση στις φοροελαφρύνσεις και στην αναμόρφωση του πλαισίου επιχειρηματικής
λειτουργίας, ώστε να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η παραγωγικότητα στην
οικονομία.

Απομένει όμως να
αξιολογηθούν τεχνικά τα αναμενόμενα πολυνομοσχέδια που υλοποιούν τις εξαγγελίες
αυτές. Καταλυτικός ήταν ο παράγοντας της αξιοπιστίας που από την πρώτη στιγμή
κέρδισε η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση, καθώς φάνηκε να ενδιαφέρεται να εφαρμόσει
σχέδιο και υποδομές αποτελεσματικής διακυβέρνησης, όπως αναγνωρίσθηκε και στις αγορές
με τη ραγδαία πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων. Αλλά και οι
προσδοκίες των επιχειρήσεων έχουν ήδη επανέλθει σε προ κρίσης επίπεδα, ενώ η
καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα 2000 όταν η χώρα μπήκε στην
Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ
τα μέτρα που εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός έρχονται την κατάλληλη
στιγμή να τονώσουν σε πρώτη φάση το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τα
κέρδη των επιχειρήσεων, και να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την παρατηρούμενη
στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης και την επενδυτική άπνοια που
καταγράφεται στο α’ εξάμηνο του 2019. Ακόμα μεγαλύτερη εστίαση θα πρέπει να
δοθεί σε παραγωγικές επενδύσεις σε εξωστρεφείς δραστηριότητες. Παράλληλα,
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μπορούν να φέρουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και το
φιλοεπενδυτικό κλίμα που διαμορφώνεται.

Η κυβέρνηση τώρα
καλείται να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη, ενισχύοντας τις προοπτικές
των διεθνώς εμπορεύσιμων κλάδων της ελληνικής οικονομίας και αναστρέφοντας την
αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών, όπως καταγράφεται στα στοιχεία του ΑΕΠ
του α’ εξαμήνου του 2019. Με την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος αλλά
και με μεγαλύτερη εστίαση σε μεταποιητικές δραστηριότητες, οι αγορές προσδοκούν
ότι η οικονομία θα αναπτύξει υψηλές ταχύτητες και θα ξεφύγει από τη στασιμότητα
του 1,5% με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ άνω του 3% από το 2020 και μετά. Απαιτούνται,
βεβαίως, και πρόσθετα μέτρα για μια ισχυρή ανάπτυξη με εξωστρέφεια,
περιλαμβανομένων και εξειδικευμένων μέτρων για την ελληνική μεταποίηση και
δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτό που
έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο προσανατολισμός της Ελλάδας σε μια παραγωγική
οικονομία με εστίαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και το μίγμα
της οικονομικής πολιτικής που διαμορφώνεται σταδιακά, πρέπει να οδηγεί σε μια
πιο εύρωστη και ανθεκτική οικονομία. Η κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να συνεχίσει
εντατικά τις διαρθρωτικές αλλαγές που δημιουργούν εισοδήματα και πλούτο, διότι
μόνο έτσι διασφαλίζεται η αύξηση των δημοσίων εσόδων που επιτρέπει τις
φοροελαφρύνσεις.

Τα μέτρα της
κυβέρνησης και οι περιορισμοί

Σε ό,τι αφορά
αυτές καθ’ αυτές τις εξαγγελίες, πολλά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
σκοπεύουν προς αυτή την κατεύθυνση της αύξησης των επενδύσεων, μέσω της
ενίσχυσης των επιχειρηματικών κερδών, της τόνωσης της αγοράς κατοικίας, και της
επαναδραστηριοποίησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Έτσι, ο πρωθυπουργός
ανακοίνωσε μια σειρά άμεσων φοροελαφρύνσεων που αφορούν στον φόρο εισοδήματος
και των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, αλλά και προανήγγειλε περαιτέρω
φοροελαφρύνσεις με ορίζοντα τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2023. Η μείωση της
φορολογίας των επιχειρηματικών κερδών από το 28% στο 24% και της φορολογίας
μερισμάτων από 10% σε 5%, που θα προκύψουν το 2019, καθώς και η περαιτέρω
μείωση του εταιρικού φόρου τα επόμενα χρόνια προς το 20%, είναι μέτρα που θα
τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Τα μέτρα αυτά σηματοδοτούν ότι η ελληνική
οικονομία γίνεται πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική, και για εγχώριους αλλά
και για ξένους επενδυτές, στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βεβαίως,
όπως έχει επισημανθεί και στο παρελθόν, μέτρα στήριξης των επενδύσεων μετά και
όχι πριν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών ενισχύουν την αποτελεσματικότητα
των μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό,
η αναφορά του πρωθυπουργού ότι καθιερώνονται οι υπεραποσβέσεις με το επικείμενο
φορολογικό νομοσχέδιο για την εμπροσθοβαρή στήριξη των επενδύσεων ικανοποιεί
και το ανωτέρω κριτήριο. Στην ίδια κατεύθυνση προέλκυσης επενδύσεων εντάσσονται
και μέτρα για να γίνει η χώρα έδρα μεγάλων πολυεθνικών, καθώς αποσαφηνίζεται η
έννοια της φορολογικής κατοικίας. Ήδη, το υπό διαμόρφωση καλό επενδυτικό κλίμα
ενισχύεται και από την απεμπλοκή των μεγάλων τουριστικών έργων, και των
επενδύσεων στο Ελληνικό, στη Μακεδονία της Eldorado Gold, και στον Πειραιά της
Cosco, που καθυστερούσαν, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί επενδύσεις στον κλάδο των
φαρμάκων και της έρευνας και τεχνολογίας. Τέλος, εκσυγχρονίζονται όλες οι δομές
που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις όπως τα επιχειρηματικά πάρκα, η χωροθέτηση
της γης, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η προώθηση των εξαγωγών, η
τραπεζική χρηματοδότηση μέσω της ταχείας αντιμετώπισης εντός τριετίας των
κόκκινων δανείων, κ.ο.κ.

Στον τομέα της
φορολόγησης των φυσικών προσώπων, με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα
πρώτες €10.000 από 22% σε 9% και τη διατήρηση του αφορολόγητου στις €8.636
δρομολογείται σημαντική φοροελάφρυνση στα χαμηλά εισοδήματα. Το διαθέσιμο
εισόδημα των πιο χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων ενισχύεται, επίσης, και με την
αύξηση του αφορολογήτου κατά €1.000 ανά παιδί, με την εφάπαξ καταβολή €2.000
για κάθε παιδί που γεννιέται, καθώς και μέσω στήριξης της δαπάνης οικογενειών
με παιδιά (μειωμένος ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, επίδομα για βρεφονηπιακούς σταθμούς,
κ.λ.π.) Σημαντική είναι, επίσης, η φοροελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών
που φορολογούνταν με 22% από το πρώτο Ευρώ. Ταυτόχρονα, ενισχύεται το διαθέσιμο
εισόδημα και των μεσαίων στρωμάτων, που εξακολουθούν, όμως, να πλήττονται από
την υπερφορολόγηση που ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά του πρωθυπουργού σε
σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες αρχής
γενομένης από το 2020 και μέχρι το 2023, καθώς και η σταδιακή κατάργηση από το
2021 και μέχρι το 2023 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους
επιτηδεύματος, είναι μέτρα προς την επιθυμητή κατεύθυνση καθώς μειώνεται
περαιτέρω η υπερφορολόγηση της εργασίας και αμβλύνονται τα κίνητρα για έξοδο
από την ελληνική αγορά εργασίας στα πιο παραγωγικά στελέχη.

Μην ξεχνάμε
πάντως, ότι όλα τα παραπάνω μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα ασφυκτικό
δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ναι, είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-θεσμών,
αλλά ας δούμε και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Σύμφωνα με σχετική ανάλυση του
ΙΝΣΕΤΕ, με βάση την εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2019 στο 1ο 6μηνο 2019, και
χωρίς πρόσθετα μέτρα, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση των εσόδων της Γενικής
Κυβέρνησης (ΓΚ) κατά 3,1% και των δαπανών κατά 4,6%. Ως αποτέλεσμα, το
Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν
κοντά στο 3,7% του ΑΕΠ.Η εφαρμογή της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά
και κάποιων άλλων φορολογικών περικοπών από το 2019 μπορεί να έχει ως συνέπεια
τη μείωση των εσόδων της ΓΚ κατά- 0,7 δισ. € που αντιστοιχεί σε -0,35% του ΑΕΠ.

Με την μείωση αυτή
το ΠΠΓΚ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα οριακά χαμηλότερα από τον στόχο
του 3,5%. Υπάρχει ωστόσο περιθώριο να περιοριστεί αυτή η μείωση λόγω αύξησης
της εισπραξιμότητας των φόρων ενώ, παράλληλα, επιδιώκεται από την κυβέρνηση και
μείωση των Πρωτογενών Δημοσίων Δαπανών κατά -0,5 δισ. Αν πραγματοποιηθούν οι
εκτιμήσεις αυτές, το ΠΠΓΚ θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στο –ενδεχομένως και πάνω
από το– 3,5% το 2019.

Για το 2020, χωρίς
την εφαρμογή άλλων πρόσθετων μέτρων και με βάση την εκτέλεση του Π2019 στο 1ο
6μηνο 2019, το ΠΠΓΚ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περί το 3,7% του ΑΕΠ, που θα
προκύψει από αύξηση των εσόδων της ΓΚ κατά 2,2% και των δαπανών κατά 1,8%.Η
εφαρμογή πρόσθετων μέτρων όπως η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, του φόρου
κερδών στις επιχειρήσεις, του κατώτατου και του οριακού συντελεστή στον Φόρο
Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, της εισφοράς αλληλεγγύης και η μείωση των
εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία από το 2020 μπορεί να συνεπάγεται άμεσα μείωση
των φορολογικών εσόδων κατά € 1,6 δισ. που αντιστοιχεί σε περίπου 0,8% του ΑΕΠ.

Από την άλλη
πλευρά, η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων από το 2020 μπορεί να επιφέρει αύξηση
του ονομαστικού ΑΕΠ στο 3,8% έναντι του προβλεπόμενου 3,3%, και, παράλληλα, να
αυξηθεί σημαντικά η εισπραξιμότητα των εσόδων με αποτέλεσμα την αύξηση των
εσόδων της ΓΚ από αυτές τις πηγές κατά € 0,6 δισ. Επίσης, η κυβέρνηση έχει
κύριο στόχο πολιτικής τη συγκράτηση των Πρωτογενών Δαπανών της ΓΚ, που
ενδέχεται να οδηγήσει σε συγκράτησης της αύξησης των δαπανών αυτών στο 1,2%
έναντι του προβλεπόμενου 1,8%. Σε αυτή την περίπτωση το ΠΠΓΚ το 2020 εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στο στόχο για 3,5% του ΑΕΠ.


Source link

Οδηγός για την αίτηση των 120 δόσεων στην Εφορία

Σε λειτουργία είναι η νέα βελτιωμένη πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων με
σκοπό τη ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία σε έως 120 δόσεις. Η νέα ρύθμιση
(ν. 4621/2019) διευκολύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να κλείσουν λογαριασμούς
του παρελθόντος, αφού έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε πολλές και μικρές
δόσεις τις οφειλές τους βλέποντας ταυτόχρονα τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς
να ξεμπλοκάρονται.

* του Δημήτρη Μπούκα

Ας δούμε, όμως, ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της ρύθμισης:

Μείωση ελάχιστης μηνιαίας δόσης από 30 στα 20 ευρώ, κάτι που ευνοεί
σημαντικά όσους ανήκουν στην κατηγορία των μικροοφειλετών με χρέος από 500 έως
3.500 ευρώ, αφού έτσι μπορούν να αυξήσουν των αριθμό των δόσεων.

Μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3%.

Εντάσσονται και κάποιες κατηγορίες οφειλών που προκύπτουν εντός του 2019,
όπως δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων ετών, δηλώσεις ΦΠΑ για
φορολογικές περιόδους μέχρι 30-11-2018, κ.λ.π.

Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν βασική οφειλή (χωρίς τόκους,
προσαυξήσεις και πρόστιμα) έως ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το σημαντικότερο είναι η άρση των κατασχέσεων εφόσον κάποιος πληρώσει την
α΄ δόση της ρύθμισης και για όσο διάστημα την τηρεί.

Προσοχή: Η σχετική δυνατότητα (αν δεν υπάρξει παράταση) θα παρέχεται μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου.

Πώς θα γίνεται η αποδέσμευση των λογαριασμών

Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων
ο οφειλέτης πρέπει με τους προσωπικούς του κωδικούς taxis να εκτυπώσει τη «βεβαίωση αποδέσμευσης» μέσω της ειδικής
εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να την γνωστοποιήσει στον
τρίτο εντός μήνα από την έκδοσή της.

Άρα, για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης την οποία ο
οφειλέτης τηρεί αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ποια είναι τα βήματα για την υποβολή της αίτησης

Ο οφειλέτης μπορεί να μπαίνει στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/aitisi-rythmisis-ofeilon με τους προσωπικούς του
κωδικούς taxis και αφού επιλέξει
τις οφειλές που θα ρυθμίσει και το ύψος των δόσεων έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει
το κούρεμα των προσαυξήσεων που θα λάβει και στη συνέχεια να υποβάλει οριστικά
την αίτηση.

Όσοι οφειλέτες είχαν ήδη σπεύσει και ρυθμίσει με το προηγούμενο καθεστώς
(ν.4611/2019) θα μπορούν τεχνικά εντός των ημερών να προβούν σε νέα αίτηση ώστε
να ενταχθούν στο χαμηλότερο επιτόκιο του 3%. Το ίδιο θα συμβεί και με τις
επιχειρήσεις που είχαν ρυθμίσει σε έως 36 δόσεις.

Τι γίνεται με το κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής είτε εφάπαξ, οπότε υπάρχει
διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων, είτε σε λιγότερες δόσεις με ανάλογο
κούρεμα. Πιο συγκεκριμένα:

Αν κάποιος επιλέξει από 2 έως 12 δόσεις θα κερδίσει έκπτωση 90% των
προσαυξήσεων και τόκων

Από 13 έως 24 δόσεις, έκπτωση 85%

Από 25 έως 36 δόσεις, έκπτωση 75%

Από 37 έως 48 δόσεις, έκπτωση 55%

Από 49 έως 60 δόσεις, έκπτωση 45%

Από 61 έως 72 δόσεις, έκπτωση 35%

Από 73 έως 84 δόσεις, έκπτωση 25%

Από 85 έως 96 δόσεις, έκπτωση 15%

Από 97 έως 120 δόσεις, έκπτωση 10%

àΕπιπλέον: Αν με την ένταξη στη
ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης
θα παρέχεται ισόποση απαλλαγή στις συνολικές προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της
μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης και
πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης.

Ποια είναι τα «κλειδιά» της ρύθμισης

Η ελάχιστη δόση είναι 20 ευρώ τον μήνα.

Αν κάποιος οφειλέτης έχει οφειλή έως 3.000 ευρώ και το συνολικό του
εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται με τόκους και
προσαυξήσεις.

Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται αφενός από το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη,
αφετέρου από τον αριθμό των τέκνων. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό εισόδημα του
οφειλέτη κατά το 2017 πολλαπλασιάζεται με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή και
έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός των δόσεων.

à Για οφειλές έως 10.000
ευρώ χορηγούνται 120 δόσεις χωρίς περαιτέρω κριτήρια

à Για οφειλές από 10.001
ευρώ έως 15.000 υπάρχει συντελεστής 4%

à Από 15.001 έως 20.000
ευρώ ο συντελεστής είναι 6%

à Από 20.001 ευρώ έως
25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 8%

à Από 25.001 ευρώ έως
30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 10%

à Από 30.001 ευρώ έως 50.000
ευρώ ο συντελεστής είναι 12%

à Από 50.001 ευρώ έως
75.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 15%

à Από 75.001 ευρώ έως
100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20%

à Πάνω από 100.000 ευρώ ο
συντελεστής είναι 25%

Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα αν υπάρχει ένα
τέκνο, δύο μονάδες για δύο τέκνα, και για τρία τέκνα και άνω τρεις μονάδες.

Ιδιαίτερη προσοχή:

àΔεν μπορούν να υποβάλουν
αίτηση όσοι έχουν υπογράψει σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σύμφωνα με τον
Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (ν.4469/2017) ή ενώ είχαν υπαχθεί σε
σύμβαση μέσω του Εξωδικαστικού της έχασαν μετά την 6/5/2019.

à Δεν μπορούν να ρυθμίσουν
τις οφειλές τους όσοι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση με τον νόμο Κατσέλη (ν.
3869/2017).

àΗ ρύθμιση χάνεται όταν ο
οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή εάν δεν υποβάλει τις
προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα
ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της.

à Για τον υπολογισμό των
δόσεων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα του κάθε οφειλέτη για το έτος
2017, δηλαδή και τα αυτοτελώς φορολογηθέντα αλλά και όσα απαλλάχθηκαν από τον
φόρο εισοδήματος ή την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

à Ενδέχεται η φορολογική
διοίκηση να μη χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου –παρά
τη ρύθμιση– αν υπάρχει άλλη ακίνητη περιουσία κ.λ.π.

à Επίσης, ενδέχεται η
διοίκηση, παρά την ύπαρξη ρύθμισης, μπορεί να προβεί σε παρακράτηση ή
συμψηφισμό.

* Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος, διαμεσολαβητής, συντονιστής του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών και πιστοποιημένος υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO Executive).

www.dboukas.gr


Source link

Ραγδαία βελτίωση στην εισπραξιμότητα των φόρων
Ιδιαίτερα θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο των δημοσίων εσόδων. Η εισπραξιμότητα των φόρων παρουσιάζει ραγδαία βελτίωση, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο. Οι νέοι απλήρωτοι φόροι του Ιουλίου ήταν τον συγκεκριμένο μήνα οι λιγότεροι εδώ και αρκετά χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι νέοι απλήρωτοι φόροι τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 3,642 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 3,358 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Δηλαδή τον Ιούλιο οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν μόλις κατά 284 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα αυτό έγινε σε μήνα στον οποίο έληγε μια σημαντική φορολογική υποχρέωση, όπως είναι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μήνα το 2016 οι απλήρωτοι φόροι αυξάνονταν κατά ένα δισ. ευρώ μηνιαίως (μέσος όρος), το 2017 κατά 906 εκατ. ευρώ και το 2018 κατά 762 εκατ. ευρώ. Η μέση μηνιαία αύξηση το 2019 είναι μόλις 520 εκατομμύρια με τον Ιούλιο να γίνεται αρνητικό ρεκόρ στα 284 εκατομμύρια, όπως αναφέρθηκε.

Η δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο αποτελεί μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη σε πολλαπλά επίπεδα. Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, βοηθά σημαντικά στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και στην αποδυνάμωση των επιχειρημάτων των θεσμών περί δημοσιονομικού κενού φέτος και τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, αποτελεί ένα πρόσθετο επιχείρημα στη φαρέτρα επιχειρημάτων της κυβέρνησης υπέρ της αναγκαιότητας μείωσης των φόρων και των πρωτογενών πλεονασμάτων καθώς η οικονομία υπεραποδίδει δημοσιονομικά.

Οι λόγοι της μείωσης του ρυθμού αύξησης των φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο είναι, σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, εκτός από τη αλλαγή κλίματος στην οικονομία μετά τις εκλογές συνδέεται και με τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Προκειμένου οι οφειλέτες να διατηρήσουν τη ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμίζουν ή να εξοφλούν τις τρέχουσες φορολογικές οφειλές. Στα επιμέρους στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανέρχεται σε 1.122.306 παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο κατά 6.551. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων προς τη φορολογική διοίκηση διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στα 104,4 δισ. ευρώ.

Source link

Σύντομος οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Ο Σεπτέμβριος είναι ο τελευταίος μήνας που οι οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους σε 120 δόσεις. Με βάση τις δηλώσεις όλων των αρμόδιων φορέων δεν πρόκειται να υπάρξει νέα ρύθμιση, ούτε αναμένεται να δοθεί παράταση. Ωστόσο, λόγω των πολλών γραφειοκρατικών κυρίως προβλημάτων που έχουν εμφανιστεί, αναμένεται να υπάρξει –με ανάλογη νομοθετική ρύθμιση– μια «άτυπη» παράταση προκειμένου αυτά να ξεπεραστούν και να διευκολυνθεί η ένταξη ακόμα περισσότερων ασφαλισμένων που έχουν χρέη σε ασφαλιστικούς φορείς. Πιο συγκεκριμένα, όποιος οφειλέτης καταθέσει αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως την 30ή Σεπτεμβρίου, ακόμα και αν αυτή δεν εγκριθεί άμεσα, δεν θα ακυρωθεί αλλά θα ισχύει κανονικά μέχρι να οριστικοποιηθεί.

Γράφει ο Δημήτρης Μπούκας *

Επομένως, είναι σημαντικό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι όσοι επιθυμούν τη
ρύθμιση των οφειλών τους στα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν καταθέσει τη σχετική
αίτηση.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Εργασίας, οι
οφειλές στα ταμεία αγγίζουν τα 40 δισ. ευρώ και γύρω στα 20 δισ. εξ αυτών
θεωρούνται ως εισπράξιμα. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπεται να ενταχθούν
στη ρύθμιση περί τα 3 δισ. ευρώ. Ήδη, μετά και τις αλλαγές που έγιναν στις 120
δόσεις από την κυβέρνηση της Ν.Δ. (ν. 4621/2019), έχουν γίνει δεκτές περίπου
95.000 αιτήσεις και έχουν ρυθμιστεί περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Τα προβλήματα που εντοπίζονται μέχρι στιγμής

à Η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των ετών πριν το
2017 για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.ά. σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί.

àΗ ένταξη των οφειλών για το 2018 στις 120 δόσεις δεν
είναι εύκολη, καθώς αυτές δεν έχουν καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμες αφού η
εξόφληση των χρεωστικών υπολοίπων από την εκκαθάριση με βάση το εισόδημα του 2018
πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2019. Αμέσως μετά οι οφειλές θα
ενταχθούν στο ΚΕΑΟ. Εφόσον όμως κάποιος οφειλέτης ζητήσει να μπει στη ρύθμιση
–με τη σχετική προθεσμία να είναι μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη– η «μεταφορά» των
οφειλών θα πρέπει να γίνει νωρίτερα και αυτό απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι τα βήματα για την υποβολή της αίτησης;

Ο οφειλέτης μπορεί να μπαίνει στο σύστημα με τα προσωπικά
του στοιχεία: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και κωδικούς Taxisnet. Εκεί θα μπορεί να βλέπει:

α) Το συνολικό ποσό οφειλής.

β) Το ποσό της οφειλής πριν τον επανυπολογισμό, αλλά με
τη μείωση των προσαυξήσεων κατά 85% και

γ) Το ποσό της οφειλής μετά τον επανυπολογισμό και τη
μείωση των προσαυξήσεων κατά 85%.

Εφόσον βεβαιωθεί ότι έχει εκκαθαριστεί το σύνολο των
οφειλών του, μπορεί να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της αίτησης,
ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Στη συνέχεια, επίσης ηλεκτρονικά, μέσω πιστοποίησης στο
ΚΕΑΟ, θα μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί.

Ιδιαίτερη προσοχή:

àΣε πολλές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΕΤΑΑ αλλά
και στο ΕΤΑΠ -ΜΜΕ θα πρέπει να περιμένουν την ενημέρωση των στοιχείων τους από
τα ταμεία τους καθώς δεν έχει γίνει η εκκαθάριση. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι
στον πρώην ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα βλέπουν αυτόματα το ποσό της οφειλής και ανάλογα αν
θα επιλέγουν επανυπολογισμό ή όχι θα μπορούν να προχωρούν την αίτηση.

àΣτη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (άρα ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ) μέχρι 31-12-2018.

à Δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με
το νόμο Κατσέλη.

à Μπορούν να ενταχθούν οφειλές που ρυθμίστηκαν μέσω
εξωδικαστικού.

Τέλος, η σχετική δυνατότητα δίνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
2019 –εκτός αν δοθεί κάποια μικρή παράταση, κάτι που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται
πιθανό–, ενώ αν δεν καταβληθούν 2 δόσεις θα χάνεται η ρύθμιση.

Ποια είναι τα «κλειδιά» της ρύθμισης;

 • Η ελάχιστη δόση είναι 50 ευρώ τον μήνα για τους
  ελεύθερους επαγγελματίες και 30 ευρώ για τους αγρότες. Οι αγρότες δεν
  εντάσσονται στον επανυπολογισμό, όμως επωφελούνται από 100% διαγραφή των
  προσαυξήσεων και τόκων.
 • Το επιτόκιο έχει μειωθεί από το 5% στο 3%. Αυτό θα ισχύει
  αυτόματα για τις αιτήσεις που κατατίθενται από σήμερα και σταδιακά για τις
  παλιές.
 • Ο ίδιος ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τον αριθμό των
  δόσεων. Είναι σημαντικό να κάνει τον προγραμματισμό του και στην αρχή να
  κινηθεί συντηρητικά επιλέγοντας μεγάλο αριθμό δόσεων αφού θα πρέπει να τηρεί τη
  ρύθμιση. Στην πορεία, αν τα οικονομικά του πάνε καλύτερα, θα μπορεί να ζητήσει
  μείωση του αριθμού των δόσεων.

Πώς θα μπορέσετε να προχωρήσετε τη διαδικασία συνταξιοδότησης μέσω των 120
δόσεων;

Είναι αλήθεια ότι, λόγω κρίσης, πολλοί ασφαλισμένοι δεν
κατάφεραν τα προηγούμενα χρόνια να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, με
αποτέλεσμα αυτές να διογκωθούν και πλέον να μην μπορούν να βγουν στη σύνταξη.
Πλέον, μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης, παρέχεται δικαίωμα συνταξιοδότησης
εφόσον το ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό θα είναι κάτω από τα
σχετικά όρια, δηλαδή:

 • 15.000 ευρώ για ασφαλισμένους πρώην ΕΤΑΑ.
 • 20.000 ευρώ για ασφαλισμένους πρώην ΟΑΕΕ.
 • 6.000 ευρώ για ασφαλισμένους πρώην ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, ο αριθμός των
δυνητικά ωφελούμενων αγγίζει τις 80.000.

* Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος – διαμεσολαβητής και συντονιστής του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

http://www.dboukas.gr


Source link