Ceny transportu, żywności i usług za wzrostem inflacji, RPP będzie ostrożniejsza (opinia) Przez PAP

© Reuters.  Ceny transportu, żywności i usług za wzrostem inflacji, RPP będzie ostrożniejsza (opinia)


© Reuters. Ceny transportu, żywności i usług za wzrostem inflacji, RPP będzie ostrożniejsza (opinia)

(PAP) Dynamika cen transportu i żywności zwiększyła wskaźnik inflacji, a uwagę zwraca także wzrost cen usług – oceniają ekonomiści. Ich zdaniem stopy proc. pozostaną bez zmian w tym i przyszłym roku, jednak RPP będzie ostrożniejsza w przedstawianiu horyzontu stabilizacji polityki pieniężnej.

JAROSŁAW JANECKI, SOCIETE GENERALE

„Dane inflacyjne nie powinny wpłynąć na zachowanie się inwestorów, ponieważ są zgodne z odczytem flash. Co do struktury danych – jest to element bardzo ważny szczególnie w aspekcie cen transportu. Ceny ropy są zdecydowanie wyższe niż w ub. roku o tej porze. Warto zwrócić także uwagę na ceny żywności, które w kwietniu wzrosły mdm o 1 proc. – prawdopodobnie częściowo jest to efekt sezonowy, również związany ze świętami. Bardzo istotne jest to, by obserwować, czy jest to efekt jednorazowy, czy początek trendu wzrostowego.

W kwietniu zazwyczaj mamy do czynienia ze wzrostem cen żywności mdm – jest to częściowo efekt wchodzenia na rynek nowalijek. Stąd nie sam wzrost cen w kwietniu br. jest zaskoczeniem, ale jego skala. Wzrost ten może być kontynuowany, ale skala wzrostu powinna być nieco niższa. Ceny żywności będą ważnym komponentem wzrostu CPI powyżej 2,5 proc. w najbliższych miesiącach. W II poł. roku inflacja będzie poruszać się w przedziale 2,5-3 proc.

Również istotną kwestią jest przełożenie się cen transportu i sytuacji na rynku pracy, w tym rosnących kosztów pracy, na komponenty inflacji bazowej, związane z cenami usług. Tutaj także widzimy wzrosty. One w ujęciu mdm są zauważalne i wydaje mi się, że ten trend będzie bardziej widoczny w kolejnych miesiącach, co będzie istotne z punktu widzenia członków RPP.”

ADAM ANTONIAK, BANK PEKAO (e-mail)

„Wyższe ceny żywności podniosły roczny wskaźnik CPI o 0,81 pkt. proc., a wzrost cen transportu o 0,49 pkt. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia oraz spadek cen w zakresie łączności obniżyły wskaźnik cen towarów i usług o odpowiednio 0,11 pkt. proc. i 0,08 pkt. proc. Zwraca uwagę silny wzrost cen usług (3,6 proc. rdr).

Ostatnie dwa miesiące przyniosły wyraźne przyspieszenie inflacji, w tym inflacji bazowej (szacujemy inflację bazową w kwietniu na 1,8 proc. rdr vs. 1,4 proc. rdr w marcu). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach inflacja będzie zbliżona do 2 proc. rdr, a wyraźny wzrost nastąpi dopiero pod koniec 2019 r. Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2020 r. stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian.”

MONIKA KURTEK, BANK POCZTOWY (e-mail)

„Na bazie udostępnionych przez GUS danych można szacować, że inflacja bazowa w kwietniu przyspieszyła do 1,8 proc. rdr. Kwietniowy odczyt wskaźnika CPI determinuje ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach i tym samym średnioroczną prognozę. Na świecie ponadto nadal utrzymują się podwyższone ceny ropy naftowej, wynikające z czynników podażowych, a także mimo ostatniej poprawy warunków atmosferycznych wciąż niepewne są tegoroczne zbiory w sadownictwie i rolnictwie. Wskaźnik CPI może w związku z tym do końca tego roku utrzymywać się powyżej 2,0 proc. rdr, średniorocznie zaś wynieść 1,9-2,0 proc.

Byłby to poziom wciąż niższy od środka celu NBP, dlatego przy jednoczesnym nieco szybszym od oczekiwań tempie wzrostu PKB w tym roku (na co są duże szanse biorąc pod uwagę dzisiejszy odczyt za pierwszy kwartał br.), nadal nie skłaniałby RPP do zmian poziomu stóp procentowych. Po RPP można natomiast spodziewać się, że będzie bardziej +ostrożna+ w nakreślaniu horyzontu stabilizacji stóp w Polsce. W tym i przyszłym roku raczej nie ulegną one zmianie, natomiast horyzont 2022 r. wydaje się aktualnie mniej pewny”.

*****

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 r. wzrosły rdr o 2,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 2,2 proc., a mdm wzrosły o 1,1 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i marzec 2019 r.:

waga kwiecień kwiecień marzec marzec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 2,2 1,1 1,7 0,3
Inflacja towarów 1,7 0,9 1,3 0,4
Inflacja usług 3,6 1,6 2,7 0,2
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,89 3,3 1,0 2,6 0,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,37 1,1 -0,1 1,5 0,2
Odzież i obuwie 4,94 -2,2 3,1 -2,4 3,2
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,17 1,6 0,7 1 0,2
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,7 1,0 0,1 1,1 0,1
Zdrowie 5,12 3,0 0,3 2,9 0,1
Transport 10,34 4,8 4,4 3,5 0,2
Łączność 4,18 -1,9 0,0 -2,5 -0,1
Rekreacja i kultura 6,44 2,4 0,5 1,9 0,2
Edukacja 1,07 3,0 0,0 3,1 0
Restauracja i hotele 6,2 3,8 0,4 3,6 0,4
Inne towary i usługi 5,58 1,5 0,7 0,7 -0,4

(PAP Biznes)

Source link

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *