Skrót wiadomości – środa, 15 maja Przez PAP

© Reuters.  Obniżka tzw. podatku miedziowego o 15 proc. to pierwszy krok - poseł sprawozdawca


© Reuters. Skrót wiadomości – środa, 15 maja

(PAP) Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

———————-

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2019 roku wzrósł o 4,6 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 4,9 proc. rdr w IV kw. 2018 r. – wynika z flash szacunku GUS. Kdk PKB wzrósł o 1,4 proc.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej – podała RPP w komunikacie.

Z dużym prawdopodobieństwem stopy proc. pozostaną bez zmian do końca kadencji obecnej RPP – ocenił na konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Nie jestem przekonany, czy uda się utrzymać stopy bez zmian do końca kadencji obecnej Rady – ocenił członek RPP Jerzy Osiatyński.

RPP ocenia, że inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie mimo ostatniego wzrostu dynamiki cen konsumpcyjnych – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP. Rada podtrzymała, że inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej pozostanie w pobliżu celu.

Przy obecnym tempie wzrostu gospodarczego, inflacja bazowa powróciła do normalnego poziomu – ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem, nie mamy obecnie do czynienia z trendem wzrostu inflacji bazowej.

Możliwe jest, że pod koniec roku CPI zbliży się do 3,5 proc., ale nie ma w tym nic niepokojącego, bo potem spadnie – ocenił prezes NBP Adam Glapiński.

Inflacja nadal znajduje się poniżej celu, w najbliższych miesiącach może kształtować się w okolicach ostatniego odczytu, tj. 2,2 proc. – wynika z wypowiedzi członka RPP Eryk Łon.

Ostatni wzrost inflacji jest niewielki i nie jest czynnikiem, który kazałby RPP myśleć o zmianie polityki pieniężnej – ocenił na konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

RPP nie jest w stanie przewidzieć jak będą się kształtowały ceny energii w 2020 r. Jeśli nie jest jeszcze podjęta decyzja rządu, zakładamy, że jest tak jak teraz i ceny pozostaną stabilne – ocenił prezes NBP Adam Glapiński.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 r. wzrosły rdr o 2,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Coraz bardziej realna staje się prognoza wzrostu PKB powyżej 4 proc. w 2019 roku – napisał na Twitterze minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, komentując wstępny odczyt PKB za I kw.

W I kw. 2019 r. zanotowano szybsze, niż przeciętnie w gospodarce narodowej, tempo wzrostu w przemyśle i budownictwie – powiedziała p.o. dyrektora departamentu rachunków narodowych Głównego Urzędu Statystycznego Anita Perzyna. Dodała, że niższe niż przeciętnie tempo wzrostu zanotowano m. in. w handlu i naprawach.

W II kw. 2019 r. nastąpiło osłabienie koniunktury w sektorze budowlanym w ujęciu rdr – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 22,4, mniejszą o 6,2 pkt rdr. Mocniejszy spadek rdr był obserwowany jedynie w 2009 i 2012 r.

Wartość barometru koniunktury w II kw. wyniosła -0,1 pkt., co oznacza wzrost o 3,4 pkt. kdk – wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Autorzy raportu oceniają, że w kolejnym kw. należy oczekiwać wzrostu pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych, choć trudno przewidywać, czy przełamie ono negatywne oddziaływanie czynników cyklicznych.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, obniżył się w maju – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2019 r. wzrósł o 0,4 proc. kdk – poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w II wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w I kwartale o 0,4 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.

Bank centralny Rumunii (NBR) utrzymał stopy procentowe na poziomie 2,50 proc. – poinformował NBR w komunikacie.

Produkcja przemysłowa w USA w IV spadła o 0,5 proc. mdm – podała Rezerwa Federalna (Fed). Oczekiwano 0,0 proc. mdm, wobec -0,2 proc. w marcu, po korekcie z -0,1 proc. Przetwórstwo przemysłowe w IV spadło o 0,5 proc. Prognozowano 0,0 proc., wobec 0,0 proc. miesiąc wcześniej.

Sprzedaż detaliczna w USA w kwietniu spadła o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca – podali statystycy Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali wzrostu o 0,2 proc.

W USA zanotowano mały spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 0,6 proc. w tygodniu zakończonym 10 maja – podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w maju wzrósł do 17,8 pkt. z 10,1 pkt. w kwietniu – podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wyniósł w maju 66 pkt. – poinformowała NAHB w komunikacie.

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w IV o 5,4 proc. rdr – poinformowało w komunikacie biuro statystyczne.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w IV o 7,2 proc. rdr – poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie.

BUDŻET, DŁUG

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2019 r. wyniósł łącznie 7.654,1 mln euro, czyli 32.844,4 mln zł – podało MF w komunikacie. Na koniec marca stan ten wynosił łącznie 7.136,7 mln euro, czyli 30.697,1 mln zł.

Sprzedaż obligacji detalicznych w kwietniu wyniosła 1.147 mln zł wobec 1.010 mln zł w marcu – podało w Ministerstwo Finansów w komunikacie.

GIEŁDA

W środę na zamknięciu główne giełdowe indeksy zwyżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę PGE, PGNiG i Lotos.

Zamknięcie: WIG20 2.169,18 pkt. (+0,24 proc.), WIG 56.373,36 pkt. (+0,29 proc.).

GPW Benchmark, w związku z dostosowaniem do rozporządzenia BMR, jeszcze w 2019 r. przejmie administrowanie wszystkimi 40 indeksami GPW, w tym najważniejszymi wskaźnikami: WIG20, mWIG40, sWIG80 i NCIndex oraz indeksem TBSP.Index (obecnie właścicielem jest BondSpot) – podała GPW w komunikacie.

GPW dopuściła do obrotu na rynku podstawowym oraz określiła standardy programów kontraktów terminowych na indeksy WIG.GAMES, WIG.MS-FIN, WIG.MS-PET oraz WIG.MS-BAS – podała giełda w uchwałach zarządu.

SPÓŁKI

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w pierwszym kwartale 2019 roku 1,454 mld zł wobec 1,174 mld zł przed rokiem – podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się o prawie 9 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,336 mld zł.

Grupa Energa rozważa dostosowanie strategii rozwoju do zmian rynkowych i regulacyjnych – poinformował PAP Biznes wiceprezes Jacek Kościelniak.

Resort energii zakłada, że spółki obrotu będą mogły składać wnioski o rekompensaty od lipca tego roku, a pierwsze wypłaty ruszą od sierpnia – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Nie zapadły żadne decyzje dotyczące aktywów Tauronu Wydobycie, trwa poszukiwanie rozwiązań i źródeł finansowania dla tego segmentu – poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Tauron prowadzi rozmowy z partnerami na temat rozwoju morskich farm wiatrowych – poinformował wiceprezes Tauronu Kamil Kamiński. Spółka szuka partnera z koncesją, z udziałem Skarbu Państwa.

PKO BP (LON:) liczy, że w kolejnych kwartałach także będzie notował dobre wyniki. Bank będzie dążył do uzyskania w 2019 roku ponad 4 mld zł zysku oczekiwanego przez rynek – wynika z wypowiedzi prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełło.

PKO BP planuje przedstawić aktualizację celów finansowych ze strategii na lata 2016-2020 w III kwartale 2019 roku. Liczy, że do tego czasu wyjaśnią się ryzyka w krajowym sektorze bankowym – poinformował prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2019 roku wzrósł do 862 mln zł z 757 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 829,1 mln zł.

PKO BP planuje aktualizację celów finansowych ze strategii na lata 2016-2020 w drugiej połowie 2019 roku – poinformował bank w prezentacji.

Grupa Energa rozważa dostosowanie strategii rozwoju do zmian rynkowych i regulacyjnych – poinformował PAP Biznes wiceprezes Jacek Kościelniak.

Grupa ZE PAK miała w pierwszym kwartale 2019 roku 74,3 mln zł EBITDA wobec 49,8 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 13,3 mln zł, a przed rokiem ZE PAK miał 15,1 mln zł straty netto.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 2,44 mld zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Grupa miała w I kw. 17,9 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,1 mln zł straty przed rokiem.

BOŚ Bank podtrzymuje cele ze strategii do 2021 roku i zakłada, że w kolejnych kwartach również będzie udzielać kredytów za około 1 mld zł, przy jednoczesnym spadku kosztów ryzyka – poinformowali w środę przedstawiciele banku.

Zysk netto grupy BOŚ Banku w I kwartale 2019 roku wyniósł 17,1 mln zł, czyli wzrósł 4,5 proc. rdr – podał bank w raporcie kwartalnym.

Komisja Nadzoru Finansowego powierzyła Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu funkcję kuratora dla Idea Banku w celu poprawy sytuacji banku, ze względu na powstanie zagrożenia dla interesów posiadaczy rachunków bankowych w związku z naruszeniem przez bank łącznego współczynnika kapitałowego – podał Idea Bank w komunikacie.

Wartość portfela zamówień Erbudu na koniec marca miała wartość 2,17 mld zł, z czego 1,377 mld zł przypada na 2019 rok, a 796 mln zł na kolejne dwa lata (2020-2021) – podała spółka w komunikacie prasowym.

Grupa Globe Trade Centre miała w pierwszym kwartale 2019 roku 19,6 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 24,1 mln euro przed rokiem – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 20,4 mln euro, prognozy znajdowały się w przedziale 17,7-23,8 mln euro.

Grupa Agora wypracowała w pierwszym kwartale 20,6 mln zł zysku EBITDA bez uwzględnienia standardu rachunkowego MSSF 16 – wynik spadł o 43,4 proc. rok do roku, ale był o 4,6 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Spółka podała, że po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych EBITDA (bez MSSF 16) wzrosła rok do roku o 7,4 proc. do 26,2 mln zł.

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex-Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 2,44 mld zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Grupa miała w I kw. 17,9 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,1 mln zł straty przed rokiem.

Zarząd LC Corp rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2018 rok w kwocie 120,84 mln zł, czyli 0,27 zł na akcję – podała spółka w komunikacie.

Polimex-Mostostal podtrzymuje cel 2 mld zł przychodów w 2019 roku, ale przyznaje, że osiągnięcie tego poziomu będzie wyzwaniem. Grupa zakłada również, że odnotuje dodatni wynik netto w całym roku – poinformował w środę zarząd spółki.

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy z zysku za 2018 rok – podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 51,1 mln zł z 66,5 mln zł zysku.

Akcjonariusze Wodkanu zdecydują o wypłacie 1,07 mln zł dywidendy, czyli 0,21 zł na akcję, z zysku za 2018 r. – wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 10 czerwca.

Zarząd Ultimate Games przyjął uchwałę dotyczącą polityki dywidendowej i z zysku za 2018 rok rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 1,83 mln zł – podała spółka w komunikatach.

Wielton w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. zarejestrował 1.413 nowych przyczep i naczep, o 1,2 proc. więcej rdr – podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Ursus w okresie styczeń-kwiecień zarejestrował 101 nowych ciągników rolniczych, o 15,8 proc. mniej rdr – podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jest kilka wstępnych ofert od inwestorów zainteresowanych zakupem Mennicy Legacy Tower – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami prezes Mennicy Polskiej Grzegorz Zambrzycki.

Generali (MI:) Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie Elektrobudowy do 4,81 proc. i posiada 228.394 akcje spółki – podała Elektrobudowa w komunikacie.

Gino Rossi otrzymało zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty około 49 mln zł wierzytelności spółki nabytych przez CCC do 15 czerwca z 15 maja – poinformowało Gino Rossi w komunikacie.

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale 2019 roku 152,6 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 145,7 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. CCC szacowało wcześniej, że jej strata jednostki dominującej wyniesie 155,5 mln zł.

Polenergia będzie dopasowywać swoją działalność do rządowej strategii energetycznej – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Centrum Finansowe w zaktualizowanej prognozie przewiduje zysk netto na koniec 2019 roku na poziomie 2,7 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Wcześniej spółka prognozowała na ten rok ok. 625 tys. zł zysku netto.

Spełnione zostały warunki zawieszające umowę sprzedaży Simple Creative Products przez Gino Rossi na rzecz Forum 82 FIZ – podało Gino Rossi w komunikacie.

Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej na koniec marca wynosi ok. 2,1 mld zł – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.

Zarząd Pfleiderer Group rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2018 r. w wysokości 144,4 mln zł w całości na kapitał zapasowy – podała spółka w komunikacie.

CI Games wypowiedziało umowę zawartą z Defiant Studios, która dotyczyła wykonania i produkcji gry „Lords of the Fallen 2” – podało CI Games w komunikacie. Spółka zamierza kontynuować prace nad grą za pośrednictwem wewnętrznego studia i przy wsparciu zewnętrznych podwykonawców.

Zarząd Unibepu zdecydował o skupie do 1 mln akcji własnych za maksymalnie 6,84 mln zł – podała spółka w komunikacie.

GWI GmbH, spółka zależna Erbudu, podpisała dwie umowy o łącznej wartości 14,8 mln euro netto na budowę kompleksu dla seniorów w Niemczech – podał Erbud w komunikacie.

WALUTY

Ministerstwo Finansów w 2018 roku wymieniło na rynku łącznie waluty o wartości 0,2 mld euro – podał resort w komunikacie.

Złoty może oscylować w wąskim przedziale 4,30-4,31 wobec euro – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego długu oczekiwany minimalny wzrost rentowności 2-letnich i 5-letnich obligacji przy stabilizacji długu 10-letniego.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,3128 – poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1183 USD i 122,24 JPY – podał bank na swojej stronie internetowej.

Wicepremier Włoch Matteo Salvini doprowadził w środę, drugi dzień z rzędu, do spadku kursu euro i wzrostu oprocentowania włoskich obligacji, gdy powiedział, że europejskie normy fiskalne, regulujące deficyty budżetowe, muszą zostać zmienione.

TOWARY

Miedź na LME w Londynie drożeje, podobnie jak inne metale bazowe. Na rynkach jest optymizm, że USA i Chinom uda się osiągnąć porozumienie w handlu i to wspiera notowania metali. Miedź w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 0,7 proc. do 6.068,00 USD za tonę – informują maklerzy.

Ropa na nowojorskiej giełdzie paliw tanieje po tym, jak mocno wzrosły jej zapasy, bo aż o ponad 8 mln baryłek. W tej sytuacji maleją obawy o ryzyka związane z dostawami ropy z krajów Bliskiego Wschodu – podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana teraz po 61,36 USD, po zniżce ceny o 0,68 proc. Ropa w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE (NYSE:) Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 70,95 USD za baryłkę, po spadku notowań o 0,74 proc.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 5,43 mln baryłek, czyli o 1,16 proc., do 472,04 mln baryłek – poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Wzrost PKB w I kwartale okazał się wyższy od oczekiwań, czemu mógł sprzyjać dodatni wpływ eksportu netto – oceniają ekonomiści. Ich zdaniem II kwartał przyniesie dalsze spowolnienie, jednak w drugiej połowie roku tempo wzrostu PKB może ponownie wzrosnąć m.in. dzięki kolejnym transferom fiskalnym.

Dynamika cen transportu i żywności zwiększyła wskaźnik inflacji, a uwagę zwraca także wzrost cen usług – oceniają ekonomiści. Ich zdaniem stopy proc. pozostaną bez zmian w tym i przyszłym roku, jednak RPP będzie ostrożniejsza w przedstawianiu horyzontu stabilizacji polityki pieniężnej.

Grupa GTC miała w pierwszym kwartale 2019 roku 19,6 mln euro zysku netto wobec 20,4 mln euro, który zakładał konsensus PAP Biznes. Analitycy oceniają, że wyniki nie zaskoczyły, ale martwić może niewielki zysk z rewaluacji portfela nieruchomości.

Wyniki PKO BP za pierwszy kwartał są wyższe od oczekiwań głównie ze względu na przychody z działalności nie podstawowej oraz niższe koszty ryzyka – uważają analitycy. Eksperci oceniają wyniki pozytywnie.

Inflacja w maju spadnie do 2,1 proc. rdr – oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii spodziewa się utrzymania w II kwartale tempa wzrostu PKB powyżej 4 proc. – napisała szefowa resortu Jadwiga Emilewicz w komentarzu do danych.

Retoryka Rady Polityki Pieniężnej nie uległa znaczącej zmianie, Rada będzie dążyła do stabilizacji kosztu pieniądza w Polsce przez dłuższy czas – ocenili ekonomiści w komentarzach po środowej konferencji RPP. Ich zdaniem, do podwyżek stóp proc. mogłoby dojść dopiero, gdy pojawi się ryzyko długotrwałego przekroczenia przez inflację CPI poziomu 3,5 proc.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiada, że będzie rekomendował, by ustawa umożliwiająca rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku została przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu.

881,9 mln zł wyniósł ubiegłoroczny zysk netto górnictwa węgla kamiennego – poinformował w środę dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Mirosław Skibski. Rok wcześniej sektor węglowy wypracował prawie 2,9 mld zł zysku netto.

Grupa Żywiec spodziewa się, że w 2019 roku rynek piwa w Polsce wzrośnie w ujęciu wartościowym, ale wolumenowo będzie stabilny lub odnotuje nieduży 1-2 proc. spadek – poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor ds. marketingu grupy Małgorzata Lubelska.

WYDARZENIA Z KRAJU

——————

Rząd oczekuje ukarania sprawców ataku na ambasadora Polski w Izraelu Marka Magierowskiego – oświadczył w środę szef KPRM Michał Dworczyk. MSZ wezwało już ambasador Izraela Annę Azari w tej sprawie.

Po konsultacji z biskupami przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki zwołuje na 22 maja Radę Stałą KEP – poinformował w środę prymas Polski abp. Wojciech Polak. Pytany, czym Rada się zajmie, powiedział, że przede wszystkim trzeba zrobić jeszcze raz analizę aktualnej sytuacji.

Sejm skierował w środę do prac w komisji ustawodawczej projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje zaostrzenie kar m.in. za przestępstwa związane z pedofilią. Krytycznie o projekcie wypowiedziały się kluby: PO-KO, Nowoczesnej i PSL-UED; klub PiS był za.

Siedziba PiS została sprzedana. Izraelska spółka, będąca właścicielem budynku, w którym mieści się siedziba partii Jarosława Kaczyńskiego, sprzedała nieruchomość polskiej spółce hotelarskiej – dowiedziało się w środę Radio ZET.

Projekt dot. odtwarzania zamkniętych połączeń autobusowych spotkał się podczas pierwszego czytania w środę z krytyczną oceną posłów opozycji, którzy zarzucali mu, że jest niedopracowany, ale rządząca większość chce skończyć prace nad nim jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu.

Użyłem niewłaściwych słów. Chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii. Tym bardziej te osoby przepraszam i łączę się z nimi w ich cierpieniu – napisał w oświadczeniu przesłanym w środę PAP metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź.

Sprawa odpowiedzialności konstytucyjnej ministra skarbu w rządzie AWS Emila Wąsacza powinna się przedawnić – wynika z środowej uchwały Trybunału Stanu. W uchwale tej TS stwierdził, że po przerwaniu biegu przedawnienia „przedawnienie biegnie na nowo”.

Trzech b. prezydentów oraz pięciu b. premierów, w tym przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, potwierdziło dotychczas swój udział w Święcie Wolności i Solidarności, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 1-11 czerwca.

W ostatnich tygodniach wzmagają się w Polsce napięcia, które budzą nasz głęboki niepokój. W życiu publicznym – i to nie na jego marginesie – pojawiły się wypowiedzi atakujące Żydów – podkreśla Polska Rada Chrześcijan i Żydów w oświadczeniu przekazanym PAP w środę.

Powstanie i ekspansja Amber Gold były wynikiem słabości państwa, dysfunkcjonalnością organów stojących na straży praworządności i wymiaru sprawiedliwości, systemowych luk prawnych, bierności i pobłażliwości aparatu urzędniczego – wskazano we wnioskach końcowych projektu raportu z prac komisji śledczej.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

———————-

Biały Dom poinformował w środę w oficjalnym komunikacie, że prezydent Donald Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą 12 czerwca w Waszyngtonie.

Brytyjski rząd zapowiedział we wtorek, że do kolejnego głosowania nad wyjściem W. Brytanii z UE w formie drugiego czytania projektu ustawy o opuszczeniu Wspólnoty dojdzie w pierwszym tygodniu czerwca. Nadal nie uzyskano wymaganej większości parlamentarnej. Dotychczas posłowie trzykrotnie odrzucili proponowaną umowę, każdorazowo wywołując poważne podziały w rządzącej Partii Konserwatywnej.

Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie skargi, jaką wobec Polski, Czech i Węgier wniosła Komisja Europejska za odmowę przyjmowania uchodźców w ramach relokacji zostanie wydana 29 lipca.

Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski został we wtorek zaatakowany fizycznie i słownie przez mężczyznę przed budynkiem polskiej placówki dyplomatycznej w Tel Awiwie – poinformowała w środę izraelska prasa. Napastnika aresztowano krótko po incydencie.

Mężczyzna zatrzymany w związku z napaścią na ambasadora Polski w Izraelu Marka Magierowskiego w środę decyzją sądu został umieszczony w areszcie domowym i ma zakaz zbliżania się do polskiej ambasady w Tel Awiwie przez 30 dni – poinformowała policja.

Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen powiedział w środę po spotkaniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, że austriacki koncern OMV nie zamierza wycofywać się z projektu Nord Stream 2. Putin mówił, że Rosja gotowa jest „iść do końca” w jego realizacji.

Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak powiedział w środę, że dostawy rosyjskiej ropy dobrej jakości przez rurociąg Przyjaźń powinny zostać całkowicie wznowione na przełomie maja i czerwca. Straty z powodu zanieczyszczenia ropy Nowak ocenił na 100 mln USD.

Historycznie cywilizacja chińska cechuje się otwartością, a Chiny będą się dalej otwierać na świat – przekonywał w środę w Pekinie prezydent ChRL Xi Jinping w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu od ostatniej eskalacji wojny handlowej z USA.

Nie chciałem robić filmu wyłącznie fatalistycznego, choć mrok jest ogromną częścią ludzkiej duszy. Sądzę, że bez humoru bardzo trudno byłoby przetrwać naszemu gatunkowi – powiedział w środę Jim Jarmusch, reżyser „The Dead Don’t Die”, który bierze udział w konkursie głównym festiwalu w Cannes.

(PAP Biznes)

Source link

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *