Từ đầu tháng 9 đến nay, 7 ngân hàng huy động được hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cao nhất lên tới 9,9%/năm

Từ đầu tháng 9 đến nay, 7 ngân hàng huy động được hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất cao nhất lên tới 9,9%/năm


5 ngân hàng bao gồm ACB, MSB, SeABank, OCB và HDBank vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, ngày 17/9, ACB đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,7%/năm, mệnh giá 1 tỷ/ trái phiếu. 2 doanh nghiệp đã mua trọn số trái phiếu này, mỗi bên 500 tỷ. Công bố thông tin của ACB không tiết lộ tên của 2 doanh nghiệp trên.Bên cạnh đó, ngày 19/9, ACB phát hành thành công 1.600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,8%/năm, mệnh giá 1 tỷ/ trái phiếu. 2 nhà đầu tư tổ chức đã lần lượt gom 600 tỷ và 1.000 tỷ trái phiếu của ACB trong đợt phát hành này. Còn tại MSB, ngày 11/9, ngân hàng đã huy động thành công 400 tỷ từ phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,6%/năm, mệnh giá 1 tỷ/ trái phiếu. Công ty chứng khoán VNDirect là đại lý phát hành và đã mua hết số trái phiếu này. Ngày 11/9, SeABank phát hành thành công 266 tỷ đồng trong số 300 tỷ đồng trái phiếu chào bán. Trái phiếu có lãi suất kỳ đầu tiên bằng 9,9%/năm, lãi suất các kỳ sau bằng bằng bình quân tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng lớn + 3%/năm. Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm. Tại OCB, ngày 17/9, ngân hàng cũng đã huy động được 200 tỷ từ việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,6%/năm. Công ty chứng khoán VNDirect đã mua trọn lô trái phiếu này. Ngày 20/9, HDBank cũng phát hành với khối lượng nhỏ chỉ 12,4 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm 1 ngày, lãi suất 8,5%/năm. Trước đó, ngày 16/9, HDBank cũng đã phát hành 900 tỷ trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6,3%/năm. Ngoài các ngân hàng trên, 2 ngân hàng khác là VIB, LienVietPostBank cũng phát hành trái phiếu trong tháng 9. Theo ước tính của chúng tôi, kể từ đầu tháng 9 đến nay, các ngân hàng đã huy động được hơn 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu. Kỳ hạn phổ biển là 2-3 năm với lãi suất từ 6,3-6,8%/năm. Một số đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn dài có lãi suất cao hơn, trong đó, đáng chú ý là lãi suất 9,9%/năm (kỳ tính lãi đầu tiên) của trái phiếu kỳ hạn 10 năm tại SeABank. 


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!